چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

قوانین
درباره ما

در دهه 1960 حیطه تولید و نمایش فیلم مستند به تدریج از سینما به تلویزیون انتقال یافت. تا جایی که…

/ ادامه مطلب /

قوانین جشنواره مستندنگاری

  درباره مستندنگاری جشنواره تلویزیونی مستند که از سال 1396 کار خود را در قالب ارائه فیلم های مستند آغاز…

/ ادامه مطلب /

قوانین جشنواره عکس مستند

درباره جشنواره عکس: جامعه شهری و روستایی ایران، در طول تاریخ شاهد رنج ها و زیبایی های قابل تأمل و…

/ ادامه مطلب /

قوانین جشنواره فیلم مستند

قوانین جشنواره فیلم مستند – فیلم ها می توانند، پیش از این در رویدادهای رقابتی بین المللی یا جشنواره داخلی…

/ ادامه مطلب /