چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

آرشیو جدول پخش دوره سوم
دشت بهار

حال و روز شهر نفت خیز هفتکل …

/ ادامه مطلب /

لبخند زمین

روند بیابانی شدن استان گلستان …

/ ادامه مطلب /

الف دزفول

تاریخچه حمله نظامی رژیم بعث عراق به شهر ذزفول …

/ ادامه مطلب /

همه چیز برای فروش

روایتی از بازار عتیقه فروشان یزد …

/ ادامه مطلب /

استشهادی برای خانعلی

روایت زندگی خانعلی پیرمرد پستچی …

/ ادامه مطلب /

اسب چوبی

مراسم آیینی به جای مانده از مقاومت سربه داران در برابر مغولان …

/ ادامه مطلب /

گاومیش حیوان نجیبی است

در گوشه و کنارهایی از خوزستان مردمانی زندگی میکنند که به پرورش گاومیش مشغولند …

/ ادامه مطلب /