هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکاس: مصطفی حسن زاده – مرگ خاموش

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه