هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: سید علی رضویان – جمع آوری علوفه برای زمستان دام ها

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه