هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: همایون کشورپرست ناوی – همزیستی ناخواسته صنعتی و سنتی

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه