هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

جوایز هشتمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند

بخش فیلم

حق پخش آثار

به آثار راه یافته به بخش مسابقه مبلغی به عنوان حق پخش به تهیه کننده حقیقی فیلم پرداخت می گردد.

  • – مستند کوتاه : 10 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر
  • – مستند نیمه بلند : 15 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر
  • – مستند بلند : 20 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر

جوایز بخش فیلم مستند

مستند کوتاه
برگزیده داوران : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر
برگزیده مردمی : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی به تهیه کننده اثر

مستند نیمه بلند
برگزیده داوران : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر
برگزیده مردمی : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان جایزه نقدی به تهیه کننده اثر

مستند بلند
برگزیده داوران : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر
برگزیده مردمی : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون تومان جایزه نقدی به تهیه کننده اثر

جوایز تخصصی:
– جایزه ویژه هیات داوران: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان یا تهیه کننده اثر به انتخاب داوران
– جایزه ویژه دبیر جشنواره: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان یا تهیه کننده اثر به انتخاب دبیر جشنواره
– جایزه بهترین فیلم : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون تومان جایزه نقدی به تهیه کننده اثر به انتخاب هیات داوری
– جایزه بهترین فیلم برداری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی
– جایزه بهترین تدوین: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی
– جایزه بهترین صدابرداری یا صداگذاری: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی
– جایزه بهترین نویسندگی یا پژوهش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 20 میلیون تومان جایزه نقدی

جایزه بخش مجموعه مستند:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون تومان جایزه نقدی به تهیه کننده اثر

جایزه بخش بین المللی ویژه فلسطین:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار جایزه نقدی به تهیه کننده یا کارگردان اثر به انتخاب داوران

برگزیده مردمی : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار جایزه نقدی به تهیه کننده اثر


بخش عکس

حق التالیف بخش عکس:
– بخش تک عکس : مبلغ 2 میلیون تومان

– بخش مجموعه عکس : مبلغ 3 میلیون تومان

مجموعه عکس :
نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15میلیون تومان جایزه نقدی
نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 10میلیون تومان جایزه نقدی
نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 5میلیون تومان جایزه نقدی

تک عکس:
نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی
نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون تومان جایزه نقدی
نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی


بخش مستند نگاری

جوایز جشنواره :
  • نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون تومان جایزه نقدی
  • نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی
  • نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی