هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

ثبت نام

فیلم مستند
عکس مستند
مستندنگاری
پیچینگ


گاه شمار هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند (سال 1403)

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر: 25 مرداد ماه 1403

شروع جشنواره: متعاقبا اعلام خواهد شد

اختتامیه جشنواره: متعاقبا اعلام خواهد شد