ششمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

اخبار جشنواره مستندنگاری
...
ثبت نام جشنواره مستندنگاری

  • آخرین مهلت ثبت نام و ارسال اثر 31 تیرماه ماه 1400 (تا 31 شهریور ماه 1400 تمدید شد)