هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

ثبت نام فیلم مستند و مجموعه مستند

امکان ثبت نام و ثبت اثر هشتمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند فعلا امکان پذیر نمی باشد.