ششمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

ثبت نام فیلم مستند و مجموعه مستند

مهلت ثبت نام ششمین دوره جشنواره، پایان یافته است.


جهت شرکت در نظرسنجی و رأی گیری