چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

آرشیو جدول پخش دوره دوم
تخت زرین

داستانی از یک رود مقدس…

/ ادامه مطلب /

پرواز

داستانی از یک اراده آهنین…

/ ادامه مطلب /

برک

روایتی از یک هنر سنتی رو به زوال…

/ ادامه مطلب /

رویای روهینگیا

روایتی از روزهای سخت مسلمانان میانمار

/ ادامه مطلب /

زمرد صحرا

کاشت زیتون در صحرا!

/ ادامه مطلب /

ژیلوان

روایتی از هنر سنتی چوخه بافی در منطقه شیروان استان خراسان

/ ادامه مطلب /

سرزمین هانیه

داستان تلاش های بانوان کشاورز استان گلستان…

/ ادامه مطلب /

از سنگ تا عرش

داستان مردی که بیش از 260 مدرسه در ایران ساخته است.

/ ادامه مطلب /

آسمان مال من است

یک ماجرای بچه داری شبیه سازی شده!

/ ادامه مطلب /

به رنگ بابا

روایتی از هنر رنگرزی (ابریشم) و قالی بافی

/ ادامه مطلب /

دریبل

داستان فوتبال، سیاست، اقتصاد و رسانه…

/ ادامه مطلب /

به خاطر یک دوچرخه

داستان تلاش برای رسیدن به یک آرزو…

/ ادامه مطلب /