پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

اخبار پیچینگ
شرایط ثبت و ارائه طرح در بخش «پیچینگ» جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شد

بخش جنبی پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند اختصاص به دریافت طرح از مستندسازان (پیچینگ) دارد.  به گزارش روابط عمومی شبکه مستند،…

/ ادامه مطلب /