هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

قوانین
قوانین جشنواره مستندنگاری

  درباره مستندنگاری جشنواره تلویزیونی مستند که از سال 1396 کار خود را در قالب ارائه فیلم های مستند آغاز…

ادامه...

قوانین جشنواره عکس مستند

درباره جشنواره عکس: جامعه شهری و روستایی ایران، در طول تاریخ شاهد رنج ها و زیبایی های قابل تأمل و…

ادامه...

قوانین جشنواره فیلم مستند

قوانین جشنواره فیلم مستند – فیلم ها می توانند، پیش از این در رویدادهای رقابتی بین المللی یا جشنواره داخلی…

ادامه...