هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

غبار ( کد فیلم: K8 )

منتخب جشنواره مستند | در بخش : کوتاه | شبکه مستند سیما
سال تولید : 1396
کارگردان : سعید شاه حسینی
خلاصه :

ﺧﺎطﺮه ی ﮐﮭﻦ روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺮدم لالجین…

زمان رأی گیری :
از شنبه 22 تیر 1398 - ساعت 19:00
تا : یکشنبه 23 تیر 1398 - ساعت 19:00

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

توضیحات کامل:

غبار همه جا هست. ھﻤه ﺟﺎ ذره ھﺎ ﻣﻌﻠﻘﻨﺪ ذره ھﻤه ﺟﺎ ھﺴﺖ.ھﺮ ﺟﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﺟﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻏﺒﺎر را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ در ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر. ﻣﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﭽه ای که ﺻﺒﺢ را ﺑه اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آورد. ﻏﺒﺎر ﻻﻟﺠﯿﻦ .ﺧﺎطﺮه ی ﮐﮭﻦ روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺮدم اﯾﻨﺠﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﺎک اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ

برای شرکت در نظرسنجی و شانس برنده شدن کافیست کد فیلم را به همراه امتیاز به شماره ۳۰۰۰۰۸۱ ارسال کنید.

خیلی ضعیف K81
ضعیف K82
متوسط K83
خوب K84
عالی K85

به طور مثال:
در صورتی که از این مستند راضی بودید می توانید K85 را به شماره 3000081 ارسال کنید.

شروع رای گیری: بعد از پخش
مهلت: تا 48 ساعت

۳ دیدگاه

mirzapour
شنبه 22 تیر 1398 ساعت 20:00

متن زیبایی داشت.

پاسخ
فاطمه صحرایی
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 11:48

بسیارعالی بود دیالوگ ها وتصاویر واقعا دلنشین بودند

پاسخ
سعید مردعلی
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 12:06

خیلی عالی بود

پاسخ