هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

داستان یک روز زندگی در «آخرین فوتو» به روایت «ابوذر مسائلی»
داستان یک روز زندگی در «آخرین فوتو» به روایت «ابوذر مسائلی»
20 شهریور 1397 6:01 ب.ظ

«ابوذر مسائلی» با مستند «آخرین فوتو» در دومین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد.

ابوذر مسائلی

این مستند به یک روز از زندگی یک عکاس دوره گرد اصفهانی می پردازد.

بدون دیدگاه