هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

یک رویا، یک تغییر بزرگ و یک نذر در «دو گونی بلال» به روایت «اسماعیل معنوی»
یک رویا، یک تغییر بزرگ و یک نذر در «دو گونی بلال» به روایت «اسماعیل معنوی»
25 شهریور 1397 7:18 ب.ظ

«اسماعیل معنوی» با مستند «دو گونی بلال» در دومین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد.

اسماعیل معنوی
مستند «دو گونی بلال» داستان یک تصمیم بزرگ برای تغییر سرنوشت و ادای یک نذر در این مسیر است.

بدون دیدگاه