هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

نخل گردانی در «روج تیغ» به روایت «علی صدیقیان»
نخل گردانی در «روج تیغ» به روایت «علی صدیقیان»
26 شهریور 1397 5:17 ب.ظ

«علی صدیقیان» با مستند «روج تیغ» در دومین جشنواره تلویزیونی مستند حضور دارد.

علی صدیقیان

این مستند به مراسم نخل گردانی روز عاشورا در شهر بادرود می پردازد.

بدون دیدگاه