هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

برندگان آرای مردمی چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند
برندگان آرای مردمی چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند
24 آذر 1399 2:51 ب.ظ

در بخش مستندهای کوتاه

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی و 20 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

در بخش مستندهای نیمه بلند

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 10 میلیون تومان جایزه نقدی و 40 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

در بخش مستندهای بلند

تندیس برگ زرین جشنواره ، دیپلم افتخار ، مبلغ 15 میلیون تومان جایزه نقدی و 60 میلیون تومان حمایت از تولید فیلم مستند به تهیه کننده اثر

گالری برندگان آرای مردمی چهارمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند

بدون دیدگاه