هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

زمان و جدول پخش مستندهای جشنواره تلویزیونی
زمان و جدول پخش مستندهای جشنواره تلویزیونی
02 شهریور 1401 2:00 ب.ظ

جدول پخش مستندهای بخش مسابقه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شد. در این جشنواره 73 اثر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، ششمین جشنواره تلویزیونی مستند از روز شنبه 5 شهریورماه با پخش 73 اثر راه یافته به مسابقه در بخش‌های مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند کار خود را از آنتن شبکه مستند سیما آغاز می‌کند و تا 6 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
مستندهای راه‌یافته در بخش بلند، نیمه بلند و کوتاه از شنبه تا پنجشنبه هر شب ساعت 21 از شبکه مستند پخش شده و بازپخش آن ساعت 24 و 9 صبح روز بعد است.
جدول پخش آثار را در پیوست می‌توانید ببینید:

دانلود فایل pdf جدول پخش ششمین جشنواره تلویزیونی مستند


تصاویر جدول پخش ششمین جشنواره تلویزیونی مستند به صورت هفتگی

هفته اولساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 5 شهریور 1401A1 چوپان های عاشق: امیر شکرگزار ناوی
B1 گِلَک: سیروس کفاش
  
یکشنبه 6 شهریور 1401C1 به توان پنج:عبداله حیدری
D1 بر فراز الندان: محمد جانی کبریا
چوپان های عاشق:امیر شکرگزار ناوی گِلَک:سیروس کفاشچوپان های عاشق:امیر شکرگزار ناوی گِلَک:سیروس کفاش
دوشنبه 7 شهریور 1401A2 مغیسف:      حدیث جان بزرگی
B2 مستوران:     محمد کریم آبادی
به توان پنج:عبداله حیدری بر فراز الندان:محمد جانی کبریابه توان پنج:عبداله حیدری بر فراز الندان:محمد جانی کبریا
سه شنبه 8 شهریور 1401K1 گزارش یک کوچ: عبدالخالق طاهریمغیسف:حدیث جان بزرگی مستوران:محمد کریم آبادیمغیسف:حدیث جان بزرگی مستوران:محمد کریم آبادی
چهارشنبه 9 شهریور 1401T1 شهسوار: علی شاه محمدیگزارش یک کوچ:عبدالخالق طاهریگزارش یک کوچ:عبدالخالق طاهری
پنج شنبه 10 شهریور 1401A3 کسی او را ندید:امین با حجب، علی خیرخواه
B3 من زنده برگشتم:مجتبی حیدری
شهسوار:علی شاه محمدیشهسوار:علی شاه محمدی
جمعه 11 شهریور 1401 کسی او را ندید:امین با حجب، علی خیرخواه من زنده برگشتم:مجتبی حیدریکسی او را ندید:امین با حجب، علی خیرخواه من زنده برگشتم:مجتبی حیدری

هفته دومساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 12 شهریور 1401K2 سرزمین مقدس:محسن اولیایی  
یکشنبه 13 شهریور 1401D2 اوس اکبر:روح اله توکلیسرزمین مقدس:محسن اولیاییسرزمین مقدس:محسن اولیایی
دوشنبه 14 شهریور 1401K3 خرچنگ های مانگرو:عبدالعزیز قاسمیاوس اکبر:روح اله توکلیاوس اکبر:روح اله توکلی
سه شنبه 15 شهریور 1401H1 دلبند:یاسر طالبیخرچنگ های مانگرو:عبدالعزیز قاسمیخرچنگ های مانگرو:عبدالعزیز قاسمی
چهارشنبه 16 شهریور 1401K4 خط باریک قرمز: فرزاد خوشدستدلبند:یاسر طالبیدلبند:یاسر طالبی
پنج شنبه 17 شهریور 1401D3 دنیای چاپلین: امیر تاجیکخط باریک قرمز:فرزاد خوشدستخط باریک قرمز:فرزاد خوشدست
جمعه 18 شهریور 1401 دنیای چاپلین:امیر تاجیکدنیای چاپلین:امیر تاجیک

هفته سومساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 19 شهریور 1401H2 رش او:  رضا عباسی  
یکشنبه 20 شهریور 1401R1 شیرین عالم:  ماریا ماوتیرش او:رضا عباسیرش او:رضا عباسی
دوشنبه 21 شهریور 1401K5 حاج مهین: مریم طالبی انارکیشیرین عالم:ماریا ماوتیشیرین عالم:ماریا ماوتی
سه شنبه 22 شهریور 1401A4 مراد: روح اله فخرو
B4 مضیف: علی شهابی نژاد
حاج مهین:مریم طالبی انارکیحاج مهین:مریم طالبی انارکی
چهارشنبه 23 شهریور 1401C2 احتضار:  حجت طاهریمراد:روح اله فخرو مضیف:علی شهابی نژادمراد:روح اله فخرو مضیف:علی شهابی نژاد
پنج شنبه 24 شهریور 1401H3 گلوله باران: مرتضی پایه شناسحسین مومناحتضار:حجت طاهریاحتضار:حجت طاهری
جمعه 25 شهریور 1401 گلوله باران:مرتضی پایه شناسحسین مومنگلوله باران:مرتضی پایه شناسحسین مومن

هفته چهارمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 26 شهریور 1401A5 چند قدم آن طرف تر: م.فرج صالحی
B5 زندگی در سرزمین اربعین: مسعود زارعیان
  
یکشنبه 27 شهریور 1401S1 کل فاطمه:مهدی زمانپور کیاسریچند قدم آن طرف تر:م.فرج صالحی زندگی در سرزمین اربعین:مسعود زارعیانچند قدم آن طرف تر:م.فرج صالحی زندگی در سرزمین اربعین:مسعود زارعیان
دوشنبه 28 شهریور 1401K6 پوشنه: امیر یوسفیکل فاطمه:مهدی زمانپور کیاسریکل فاطمه:مهدی زمانپور کیاسری
سه شنبه 29 شهریور 1401C3 بازگشت فلامینگوها:محمد جواد آرمان مهرسید حسین آزادی
D4 عقیق: حسین روئین تن
پوشنه:امیر یوسفیپوشنه:امیر یوسفی
چهارشنبه 30 شهریور 1401T2بی رنگی: بهادر خردمند کیابازگشت فلامینگوها:محمد جواد آرمان مهرسید حسین آزادی
عقیق:حسین روئین تن
بازگشت فلامینگوها:محمد جواد آرمان مهرسید حسین آزادی
عقیق:حسین روئین تن
پنج شنبه 31 شهریور 1401D5 قیچی تیز: علیرضا باغیشنیبی رنگی:بهادر خردمند کیابی رنگی:بهادر خردمند کیا
جمعه 1 مهر 1401 قیچی تیز:علیرضا باغیشنیقیچی تیز:علیرضا باغیشنی

هفته پنجمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 2 مهر 1401C4 آورتین:   حسن وزیر زاده  
یکشنبه 3 مهر 1401D6 مشروعه بر دار: میثم ابوالقاسمیآورتین:حسن وزیر زادهآورتین:حسن وزیر زاده
دوشنبه 4 مهر 1401R2 یادواره: پیام زین العابدینی
C5 فرزند چهارم: سید علی فرجزاده
مشروعه بر دار:میثم ابوالقاسمیمشروعه بر دار:میثم ابوالقاسمی
سه شنبه 5 مهر 1401T3 چشم ایرانی: ساسان فلاح فریادواره:پیام زین العابدینی فرزند چهارم:سید علی فرجزادهیادواره:پیام زین العابدینی فرزند چهارم:سید علی فرجزاده
چهارشنبه 6 مهر 1401S2 عملیات المپیک: حسین الهامچشم ایرانی:ساسان فلاح فرچشم ایرانی:ساسان فلاح فر
پنج شنبه 7 مهر 1401R3 صیاد کاپلو: رستم نظری
T4 مات:  نسیم سهیلی
عملیات المپیک:حسین الهامعملیات المپیک:حسین الهام
جمعه 8 مهر 1401 صیاد کاپلو:رستم نظری مات:نسیم سهیلیصیاد کاپلو:رستم نظری مات:نسیم سهیلی

هفته ششمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 9 مهر 1401S3 جمیله: محمد باقر شاهین  
یکشنبه 10 مهر 1401H4 خوره:   شهرام میراب اقدمجمیله:محمد باقر شاهینجمیله:محمد باقر شاهین
دوشنبه 11 مهر 1401D7 اوچی:  محمد هادی اسفندیاری H5 بندی ها:  جلیل شریعتی فرخوره:شهرام میراب اقدمخوره:شهرام میراب اقدم
سه شنبه 12 مهر 1401R4 تفنگ برادرم:کامران جاهدیاوچی:محمد هادی اسفندیاری بندی ها:جلیل شریعتی فراوچی:محمد هادی اسفندیاری بندی ها:جلیل شریعتی فر
چهارشنبه 13 مهر 1401C6 روزگار گل آقایی:محمد حسن یادگاریتفنگ برادرم:کامران جاهدیتفنگ برادرم:کامران جاهدی
پنج شنبه 14 مهر 1401A6 پرتاس: علی احمدی زرین کلایی T5 کاکل: هادی ثابت شوکت آبادیروزگار گل آقایی:محمد حسن یادگاریروزگار گل آقایی:محمد حسن یادگاری
جمعه 15 مهر 1401 پرتاس:علی احمدی زرین کلایی کاکل:هادی ثابت شوکت آبادیپرتاس:علی احمدی زرین کلایی کاکل:هادی ثابت شوکت آبادی

هفته هفتمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 16 مهر 1401S4 شکنجه چینی: بلال الفت  
یکشنبه 17 مهر 1401H6 باوَه:   محسن کولیوندی
D8 حاصل فصل من: امیر نصیری
شکنجه چینی:بلال الفتشکنجه چینی:بلال الفت
دوشنبه 18 مهر 1401K7 بَردی:  سید عدنان طاهریباوَه:محسن کولیوندی حاصل فصل من:امیر نصیریباوَه:محسن کولیوندی حاصل فصل من:امیر نصیری
سه شنبه 19 مهر 1401B6 عقاب های گونی به سر: محسن اردستانی رستمی
R5 تازه آباد:عبداله نظری
بَردی:سید عدنان طاهریبَردی:سید عدنان طاهری
چهارشنبه 20 مهر 1401K8 پرویز خان:سجاد ترابیعقاب های گونی به سر:محسن اردستانی رستمی تازه آباد:عبداله نظریعقاب های گونی به سر:محسن اردستانی رستمی تازه آباد:عبداله نظری
پنج شنبه 21 مهر 1401C7 به من اشاره کن: فرح زارع مهرجردی
D9 باغستان: سیده خدیجه موسوی
پرویز خان:سجاد ترابیپرویز خان:سجاد ترابی
جمعه 22 مهر 1401 به من اشاره کن:فرح زارع مهرجردی باغستان:سیده خدیجه موسویبه من اشاره کن:فرح زارع مهرجردی باغستان:سیده خدیجه موسوی

هفته هشتمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 23 مهر 1401T6 عملیات دماوند:احسان مشکور  
یکشنبه 24 مهر 1401H7 گَلافی: ایوب مروانی پور
R6 دیلَگ:  عباس رفیعی مرغملکی – سید صفی اله حسینی
عملیات دماوند:احسان مشکورعملیات دماوند:احسان مشکور
دوشنبه 25 مهر 1401S5 نقش زیگلر:  محمد طالبیگَلافی:ایوب مروانی پور دیلَگ:عباس رفیعی مرغملکیسید صفی اله حسینیگَلافی:ایوب مروانی پور دیلَگ:عباس رفیعی مرغملکیسید صفی اله حسینی
سه شنبه 26 مهر 1401T7 دیوارهای خاموش:سعید خدا رضایی
K9 زرافشون: مهدی رجبیان
نقش زیگلر:محمد طالبینقش زیگلر:محمد طالبی
چهارشنبه 27 مهر 1401C8 مرگ ماسایوشی: حسین صفرزادهدیوارهای خاموش:سعید خدا رضایی زرافشون:مهدی رجبیاندیوارهای خاموش:سعید خدا رضایی زرافشون:مهدی رجبیان
پنج شنبه 28 مهر 1401B7 آفریده: رایحه مظفریانمرگ ماسایوشی:حسین صفرزادهمرگ ماسایوشی:حسین صفرزاده
جمعه 29 مهر 1401 آفریده:رایحه مظفریانآفریده:رایحه مظفریان

هفته نهمساعت 21ساعت 9ساعت 24
شنبه 30 مهر 1401A7 خاک:  طالب رماوندی
C9 جدا مانده: اعظم خدا رحمی
  
یکشنبه 1  آبان  1401S6 مالیه:  ایمان مصطفایی
B8 کِروش:  حمید بالو
خاک:طالب رماوندی جدا مانده:اعظم خدا رحمیخاک:طالب رماوندی جدا مانده:اعظم خدا رحمی
دوشنبه   2  آبان  1401R7 الفبای ما: علی نیکبختمالیه:ایمان مصطفایی کِروش:حمید بالومالیه:ایمان مصطفایی کِروش:حمید بالو
سه شنبه 3  آبان  1401B9 با آخرین نفس ها: فراز فدائیانالفبای ما:علی نیکبختالفبای ما:علی نیکبخت
چهارشنبه 4  آبان  1401T8 خالدار: حامد سعادتبا آخرین نفس ها:فراز فدائیانبا آخرین نفس ها:فراز فدائیان
پنج شنبه 5  آبان  1401S7 فرزندان خونیار: آرمان قلی پور دشتکی
A8 وَرشو وِروگِرد: ناصر ناصرپور
خالدار:حامد سعادتخالدار:حامد سعادت
جمعه 6  آبان  1401 فرزندان خونیار:آرمان قلی پور دشتکی وَرشو وِروگِرد:ناصر ناصرپورفرزندان خونیار:آرمان قلی پور دشتکی وَرشو وِروگِرد:ناصر ناصرپور

بدون دیدگاه