هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: علی اصغر فیض اللهی – خانواده ای که بر مزار جوان ناکام سوگواری میکنند

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه