هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

نظرسنجی تک عکس
یاسر محمد خانی

عکاس: یاسر محمد خانی – کندن درخت برای احداث ساختمان جدید در زمین

ادامه...

یاسر محمد خانی

عکاس: یاسر محمد خانی – چهارشنبه سوری روستای بیساران کردستان

ادامه...

مهدی ایمانی

عکاس: مهدی ایمانی – عشایر گرفتار شده در برف و کولاک

ادامه...

مریم آل مومن دهکردی

عکاس: مریم آل مومن دهکردی – روضه امام حسین در محله 32 شهرکرد

ادامه...

محمد عطایی محمدی

عکاس: محمد عطایی محمدی – هفته بازار در کلاله

ادامه...

محمد سلطانی مجاوری

عکاس: محمد سلطانی مجاوری – رد پای انسان در فاجعه محیط زیستی تالاب میانکاله

ادامه...

محمد سلطانی مجاوری

عکاس: محمد سلطانی مجاوری – آتش سوزی جنگل های گلوگاه استان مازندران

ادامه...

محمد رضایی

عکاس: محمد رضایی – یک مرزبان در نقطه صفر مرزی در شمالغرب ایران

ادامه...

محمد رضایی

عکاس: محمد رضایی – پیرمرد بلوچ در آفتاب عصر جلوی در خانه اش نشسته است

ادامه...

مجید حجتی

عکاس: مجید حجتی – توریست ها نقش پیروزی شاپور بر امپراطور روم را می بینند

ادامه...

مجتبی اسماعیل زاد

عکاس: مجتبی اسماعیل زاد – مسافران تابستانی دریاچه ارومیه

ادامه...

فاخته جلایرنژاد

عکاس: فاخته جلایرنژاد – خواب و بیداری خانواده ای در قطار

ادامه...