هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Responsive image

عکاس: مهدی ایمانی – عشایر گرفتار شده در برف و کولاک

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه