هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Responsive image

عکاس: امین رحمانی – بندر انزلی، بندر رنگ ها

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه