هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: محمد سلطانی مجاوری – آتش سوزی جنگل های گلوگاه استان مازندران

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

یک دیدگاه

سید مصطفی حسینیون
دوشنبه 15 آبان 1402 ساعت 20:52

چه زیباست انعکاس نگاه عکاس در لنز شیشه ای
و چه زیبا نشان داده شده مرگ و زندگی در طبیعتی که ناچار است به انتظار برای بازی سرنوشت

پاسخ