هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Responsive image

عکاس: فاخته جلایرنژاد – خواب و بیداری خانواده ای در قطار

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه