هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: علی اصغر یوسفی – مجلس عزاداری امام حسین ( ع ) در تکیه زاغرم شهر تفرش

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه