هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Responsive image

عکاس: عرفان سامان فر – فلامینگوها

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه