هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

Responsive image

عکاس: یاسر محمد خانی – کندن درخت برای احداث ساختمان جدید در زمین

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه