چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری

آرشیو جدول پخش دوره سوم
هم نفس

زندگی پرفسور مهدی بلالی مود پدر علم سم شناسی…

/ ادامه مطلب /

دکتر صالحی

دکتر علی صالحی برای طبابت در یکی از روستاهای دور افتاده زنجان …

/ ادامه مطلب /

ثانیه ها

ضرورت نیاز به اورژانس در کلانشهر تهران…

/ ادامه مطلب /

داستان عروسک ها

خلاقیتی شگفت انگیز و در بدو امرحتی غیر قابل باور…

/ ادامه مطلب /

خانه سنگی

ابراهیم و بهزاد که به شدت درگیر بیماری اعتیاد…

/ ادامه مطلب /

آکسان

ساخت محلی خاص برای آموزش و گفتمان…

/ ادامه مطلب /

مرگ روشن

آثار مخرب نورپردازی کنترل نشده در ایران…

/ ادامه مطلب /

توتیا

رسول بخش خاتمی در عملیات بدر شیمیایی شده …

/ ادامه مطلب /

غبار

ﺧﺎطﺮه ی ﮐﮭﻦ روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺮدم لالجین…

/ ادامه مطلب /

مک دونالدز تقدیم می کند

نظام سرمایه داری آمریکا در قالب برندها …

/ ادامه مطلب /

اجاق

اعتقاد به اجاق در ایل قشقایی …

/ ادامه مطلب /

دختران آرزو

وضعیت زندگی و آینده ی دختران کم توان ذهنی

/ ادامه مطلب /