هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

کریم متقی
کریم متقی
15 مهر 1401 12:42 ب.ظ

عکاس: کریم متقی – تابوت جا مانده در بلوک مخصوص قربانیان کرونا

بدون دیدگاه