هشتمین جشنواره تلویزیونی مستند

جشنواره مستند، جشنواره تلویزیونی مستند، جشنواره فیلم، جشنواره عکس و جشنواره مستند نگاری، ویژه فلسطین

Responsive image

عکاس: حمیدرضا مجیدی – زندگی _ مادر بزرگم با خاطراتش هر روز زندگی می کند

رای گیری برای این اثر غیرفعال است

بدون دیدگاه